Procenta jsou podle druhu činnosti
Pro výpočet výdajů procentem z příjmů za rok 2018 a další léta použijeme tato procenta:

 

- 80 %, nejvýše 800 000 Kč za rok, z příjmů z řemeslných živností, zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství vykonávaných jako samostatná činnost. Také z ostatních příjmů ze zemědělské výroby.

 

- 60 %, nejvýše 600 000 Kč za rok, z příjmů z živností volných, vázaných i koncesovaných

 

- 40 %, nejvýše 400 000 Kč za rok, z příjmů ze samostatné činnosti na kterou nemáme živnost, například z jiného podnikání dle zvláštních předpisů, z užití či poskytnutí práv z průmyslového či jiného duševního vlastnictví, autorských práv včetně práv příbuzných právu autorskému, a to včetně příjmů z vydávání, rozmnožování a rozšiřování literárních a jiných děl vlastním nákladem, z jiné samostatné výdělečné činnosti, blíže viz OSVČ bez živnosti

- 30 %, nejvýše 300 000 Kč za rok, z příjmů z pronájmu a u příjmů z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku.

A pro příjmy za rok 2018 už budeme moci použít jen tyto nižší limity. Proto si raději schovávejme doklady o našich výdajích do krabice.

 

Ve výdajích procentem je všechno
Výdaje procentem zahrnují veškeré výdaje včetně mezd a odpisů majetku. Navíc si nemůžeme už uplatnit nic, ani paušál na auto (pro upřesnění - paušál na auto si můžeme uplatnit jen tehdy, když uplatňujeme výdaje podle skutečnosti - dokladů).

 

Evidence při výdajích procentem
Uplatňujeme-li výdaje procentem, musíme evidovat:

příjmy peněžní i nepeněžní, které jsme obdrželi v hotovosti nebo na účet od 1.1. do 31.12.

pohledávky související s naším podnikáním nebo jinou samostatnou výdělečnou činností a které trvají k 31.12.

majetek pro podnikání


pravděpodobně také výdaje v hotovosti (dle § 97 odst. 1 daňového řádu)


K tomu je třeba uchovávat doklady a archivovat je. (Doklady o nákupu prodávaného zboží nebo materiálu, který používáme při poskytování služeb, si pro jistotu schováme, mohla by je žádat kontrola ze živnostenského úřadu.)

 

Přechod na skutečné výdaje
Pokud jsme dosud uplatňovali výdaje paušálem - procentem z příjmů a chceme začít uplatňovat výdaje podle skutečnosti (povedeme daňovou evidenci nebo podvojné účetnictví), upravíme (většinou jde o zvýšení) základ daně předešlého roku a podáme dodatečné přiznání. Co všechno ale musíme vzít při úpravě v úvahu, v tom je zákon poměrně nejednoznačný.

 

Dále si musíme hlídat úhrady závazků, které nám vznikly v době, kdy jsme ještě uplatňovali paušální výdaje. Tyto úhrady nebudou v období, kdy už vedeme daňovou evidenci, daňově uznatelnými výdaji.

 

Přechod na výdaje paušálem
Pokud jsme zatím uplatňovali výdaje podle skutečnosti pomocí daňové evidence a nyní chceme uplatňovat paušální výdaje procentem z příjmů, upravíme základ daně předešlého roku. Většinou to provedeme dodatečným daňovým přiznáním, které vyplníme celé znovu, k tomu navíc oddíl 6 a tabulku E. Povinné úpravy základu daně uvádí § 23 odst. 8 písm. b) zákona o daních z příjmů – je to tam dost nepřehledně, musíme ten odstavec přečíst opravdu celý.

 

Jestliže změníme daňový základ, podáme i opravný přehled příjmů na OSSZ, neboť sociální pojištění se počítá z daňového základu. Opravný přehled pro zdravotní pojištění nepodáváme, neboť pojistné se počítá z rozdílu příjmů a výdajů. Údaje v přehledu pro zdravotní pojišťovnu tak mohou po několik let být odlišné od údajů, které uvedeme do daňového přiznání.