Minimální zálohy na sociální pojištění OSVČ 2019

 

Máme-li podníkání jako hlavní činnost a v Přehledu příjmů za loňský rok nám vyšla nižší záloha než minimální, platíme aspoň minimální zálohy. Stejně tak, když se samostatnou činností začínáme.

 

- v roce 2018 platíme zálohu 2189 Kč (od podání přehledu za rok 2017 do podání přehledu za rok 2018)

- v roce 2019 platíme zálohu 2388 Kč (od podání přehledu za rok 2018 do podání přehledu za rok 2019)

 

 

Minimální zálohy na zdravotní pojištění OSVČ 2019

 

minimální záloha při hlavní činnosti od ledna 2019 je 2208 Kč (za leden se platí do 8. února)

 

- minimální záloha při hlavní činnosti od ledna 2018 je 2024 Kč

Minimální zálohu platíme i tehdy, pokud jsme měli v minulém roce ztrátu, nebo pokud s podnikáním začínáme a ještě jsme Přehled nepodávali. Jiné je to, pokud je samostatná výdělečná činnost pro nás jen vedlejší: