Minimální zálohy na sociální pojištění OSVČ 2018

 


Zálohy na sociální pojištění byly v roce 2017 na minimální hodnotě 2061 Kč.

Od příštího roku se zvyšují na 2189 Kč.

Přičemž poprvé máte povinnost platit novou zálohu od měsíce, ve kterém podáte přehled o příjmech a výdajích za minulý rok, tedy nejpozději od dubna. Od této chvíle buďto platíte zálohy dle nového výpočtu, který vám vyšel na základě příjmů a výdajů v roce 2017, nebo musíte platit minimální zálohu 2189 Kč. Vzhledem k tomu, že sociální pojištění se platí zpětně, tak poprvé vám vyšší částka pojistného musí odejít z účtu nejpozději v květnu 2018 (do 20. května). Měsíčně zaplatíte v roce 2018 o 128 korun víc než v roce 2017.

 

Minimální zálohy na zdravotní pojištění OSVČ 2018

 


Zálohy na minimální zdravotní pojištění byly v roce 2017 na hodnotě 1906 Kč, v roce 2018 se zvyšují na 2024 Kč, což je zvýšení o 118 Kč.

Na rozdíl od sociálního pojištění, kdy musíte platit nové zálohy až po podání přehledu, tak u zdravotní pojišťovny se nové minimální zálohy platí už od prvního měsíce nového roku, tedy od ledna. Zdravotní pojištění se stejně jako sociální platí zpětně, takže první vyšší zálohu budete platit v únoru (do 8. února). Pokud platíte zálohy na zdravotní vypočtené dle přehledu o příjmech a výdajích, tedy vyšší než minimální, tak nové zálohy platíte až po podání nového přehledu o příjmech a výdajích za rok 2017.

Jak velkou minimální zálohu
je nutné platit v roce 2018

Od kdy se nová záloha platí

Zdravotní ....... 2024 Kč...........pokud platíte minimální zálohy,tak ty se zvyšují s účinností od 1.1.2018

Sociální.......2189 Kč..........pokud platíte minimální zálohy,tak novou vyšší minimální zálohu platíte po podání přehledu o příjmech a výdajích za rok 2017