Vzory k zálohám přijatým, daňový doklad, konečné zúčtování