Kromě definitivního prodeje svého produktu česká firma platí DPH i z přijaté zálohy tj. v případě, že od svého odběratele inkasuje peníze ještě před samotnou dodávkou. Postup vystavování dokladů při těchto zálohách si ukážeme zkráceně na příkladu:

 

1) vystavení zálohové faktury - na práce, dodání služeb, zboží apod.

Uděláme si novou řadu faktur tzv. zálohové faktury a tam vydáme tuto fakturu a další zálohové faktury

Programátor Martin je plátcem DPH. Začátkem dubna přijal od svého odběratele objednávku na tvorbu interního redakčního systému v celkové výši 36 300 Kč. Hotový produkt dodá až později. Od svého odběratele si však vyžádal část peněz předem – 5. dubna 2014 vystavil neostrou – zálohovou fakturu, kterou od odběratele požaduje 12 100 Kč. Zálohová faktura slouží především jako podklad k platbě pro dodavatele a není ostrým dokladem pro DPH – sazbu DPH tedy Martin neuvede, tj. fakturuje částku 12 100 Kč bez DPH

 

2) příjem peněz (do banky, v hotovosti) a povinnost z toho plynoucí vystavit "daňový doklad na přijatou zálohu"

10. dubna 2014 mu odběratel tuto zálohu uhradil. Martin je jako plátce DPH povinen zálohu zdanit. Do 15 dnů od inkasa zálohy – tj. do 25. dubna 2014 – je povinen vystavit "dépéháčkovou" fakturu k přijaté záloze – tedy fakturu s náležitostmi ze zákona o DPH. Vystaví tedy "Daňový doklad k přijaté platbě" ve složce již "normálních faktur" s dalším číslem vydání....

 

Fakturu, tj. daňový doklad k přijaté platbě vystaví 11. dubna 2014, tj. stále v zákonném termínu. Jako "datum dodání" uvede den inkasa platby – tedy 10. duben 2014. Datum splatnosti je nepodstatný, platba již totiž uhrazena byla – uvede tedy den vystavení faktury.

 

3) Dokončení prací (dodání zboží apod.)  a vyúčtovací faktura

Ve vyúčtovací faktuře Martin uvede 36 300 Kč na kterých se s zadavatelem dohodl a od této sumy automaticky odečte zaplacenou zálohu 12 100 Kč na kterou Martin vystavil daňový doklad. Zbývající sumu 24 200 Kč "rozdělí" na základ DPH a samotné DPH. Vyúčtovací fakturu vystaví 3 dny od dodání systému, tedy stále v zákonném limitu 15ti dnů od dodání služby.