PRO STÁLÉ KLIENTY NĚKTERÉ JMENOVANÉ ÚKONY JIŽ ZAHRNUTY V CENĚ VEDENÍ ÚČETNICTVÍ 

Kontrola zpracování jednoduchého účetnictví     

50,-- Kč/doklad

Kontrola zpracování podvojného účetnictví                               

60,-- Kč/doklad

Zpracování a podání přiznání k DPH měsíční   - včetně KH                           

700,-- Kč

Zpracování a podání přiznání k DPH čtvrtletní    - včetně KH                        

900,-- Kč

Zpracování a podání přiznání z DSIL do 5 automobilů               

500,-- Kč

Zpracování a podání přiznání z DSIL do 10 automobilů             

1000,-- Kč

Konzultace – účetní a ekonomické poradenství

500,--Kč/hod (dalších 30 minut 100,-- Kč)

 

Zpracování a podání přiznání z DPFO za zd. obd. 

od 3000,-- Kč

Zpracování a podání přiznání z DPPO za zd. obd.                       

od 5000,-- Kč

Zpracování jiné daně dle rozsahu                                                  

                    od 2000,-- Kč

 

Výroční zpráva                                                                                  

od 4000,-- Kč

Roční závěrka - účetnictví                                                                                 

od 6000,-- Kč

Roční závěrka – daňová evidence                                                                                

od 3000,-- Kč

Styk s úřady FU, OSSP, ZP (na základě plné moci)             

700,-- Kč/hod

Vypracování vnitropodnikových směrnic aj.                                    

700,-- Kč/směrnice

Zpracování doplňujících příloh k PU při roční uzávěrce (rozvaha, výsledovka)                                                           

500,-- /500,-- Kč

Zpracování ročních přehledů SP / ZP        

500,--/500,-- Kč

Zpracování cash-flow                                                                        

1000,-- Kč

Zpracování pracovních smluv (HPP, VPP, DPP, DPČ)                    

od 1500,-- Kč

Zpracování podkladů pro AUDIT                                                      

15 000,-- Kč

Zpracování podkladů pro ÚVĚR                                                        

0.5% z částky úvěru

Zpětná rekonstrukce účetnictví

*   Jednoduché účetnictví                                                    

měsíční sazba  +  přirážka 70%

*   Podvojné účetnictví                                                           

měsíční sazba  +  přirážka 100%

Zpětné účtování

*   Do 8mi týdnů                                             

běžná sazba měsíc x 12

*   Do 6ti týdnů                                                                         

+ 30%

*   Do 4 týdnů                                                                           

+ 60%

*   Do 2 týdnů                                                                           

+ 150%