Splatnost zálohy zdravotního pojištění OSVČ


Záloha je splatná vždy do 8. dne následujícího měsíce (např. záloha za duben je splatná do 8. května).

Dnem platby je ale až den, kdy je platba připsána na účet zdravotní pojišťovny.

 

Splatnost zálohy na sociální pojištění OSVČ


Zálohy jsou splatné vždy od 1. do 20. dne následujícího měsíce. Za den platby je přitom považován až den, kdy platba došla na správný účet.

Všechny zálohy, které přijdou od nás na účet příslušné okresní správy sociálního zabezpečení do 20. dne následujícího kalendářního měsíce, budou považovány za zálohu na kalendářní měsíc předchozí.

 

Pojištění není daňový výdaj
Zdravotní, sociální ani nemocenské pojištění, které platíme za nás - OSVČ nebo za svoji spolupracující osobu, není daňově uznatelný výdaj.