TERMÍNY PRO PŘEDÁVÁNÍ DOKLADŮ

 

PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ MEZD                                                        DO 5.V MĚSÍCI

PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÉ EVIDENCE      DO 10.V MĚSÍCI

 

ZMĚNY TERMÍNŮ PŘEDÁNÍ DOKLADŮ

     Z důvodů změny platebních podmínek pro úhrady daní, sociálního a zdravotního pojištění od 1.11.2009 dle § 09 zákona č. 248/2009 Sb., o platebním styku, jsme nuceni změnit termíny pro předání dokladů, abychom je stihli v novém termínu zpracovat.

     

     Proto Vás upozorňujeme na změnu termínů pro předávání dokladů ke zpracování. Měsíční předávání dokladů budeme požadovat u všech klientů bez ohledu zda jsou či nejsou plátci DPH a bez ohledu na zdaňovací období u plátců DPH.

Termín uzávěrek pro zpracování DPH se mění a to na 15.den následujícího měsíce po zdaňovacím období.

 

     Chceme tím zkvalitnit služby a zpracovávat doklady v časovém předstihu, před termíny pro podání daňových přiznání zejména DPH, abychom výsledky zpracování mohli s Vámi včas projednat.

 

     Upozorňujeme klienty, že v případě nedodržení výše uvedených termínů pro předání dokladů nezaručujeme, že doklady budou zpracovány v termínu pro výplaty mezd či termínu pro podání daňového přiznání a příkaz k úhradě Vám nebudeme schopni předat v pětidenním předstihu, abyste stačili úhradu v příslušném termínu.

Přepracování přiznání k dani z přidané hodnoty po termínu uzávěrky pro zpracování DPH, jakož i zpracování dodatečného přiznání z důvodu pozdního dodání dokladů z Vaší strany (tj.po termínu závěrky pro zpracování DPH) bude zpoplatněno v souladu s ceníkem prací a služeb.

Termíny, ve kterých Vám předáme příkazy k úhradám za předpokladu, že budou z Vaší strany dodrženy termíny ve vlastním zájmu pro předání dokladů ke zpracování:

  • Mzdy – do 13.dne v měsíci následujícím po měsíci, za který jsou mzdy zpracovány
  • DPH – do 20.dne v měsíci

Za toto nabízíme jistotu a odpovědnost za předkládané účetní, daňové a mzdové výstupy.

===========================================================================================