Zvýšení minimální mzdy pro rok 2019
07.12.2018
Ve Sbírce zákonů bylo pod č. 273/2018 Sb. vyhlášeno zvýšení minimální mzdy, která od 1.1.2019 činí 13.350 Kč. .

 

Sazba DPH 10 % u hromadné přepravy
06.12.2018
Poslanecká sněmovna 5.12.2018 schválila novelu přeřazující od 1.1.2019 do 10% snížené sazby daně hromadnou osobní přepravu. Tuto změnu však ještě musí potvrdit Senát a prezident a aby ji bylo možné uplatnit od 1.1.2019, musela by být do konce roku vyhlášena ve Sbírce zákonů.

 

Zdravotní pojištění v roce 2019

Minimální vyměřovací základ 16 349,50 Kč
Minimální měsíční záloha  2 208 Kč

 

Nové podmínky pro platby záloh a změny ve splatnosti pojistného

Důchodové pojištění:

Záloha na pojistné zaplacená v lednu 2019 se bude považovat za zálohu za tento měsíc. Záloha za prosinec tak nemusí být uhrazena vůbec. Může však být uhrazena dobrovolně. Osoba samostatně výdělečně činná se tak vyhne většímu doplatku pojistného po podání přehledu. Dobrovolnou zálohu za měsíc prosinec lze zaplatit od 21. do 31. prosince 2018.

 

Nemocenské pojištění:

Zde žádná úleva stanovena nebyla. Aby nemocenské pojištění nezaniklo, je třeba zaplatit pojistné minimálně ve výši 115 Kč od 1. do 21. ledna 2019. Do konce ledna pak bude hrazeno pojistné za měsíc leden 2019 již v nové minimální výši, a to 138 Kč.

 

Připravovaný daňový balíček


Očekávanou změnou je novela daňových zákonů, takzvaný daňový balíček. I zde by mohlo dojít k některým úpravám v oblasti daně z příjmů ze závislé činnosti. Je ale otázkou, v jaké podobě a kdy bude daňový balíček účinný. Původně se plánoval leden 2019, ale pravděpodobnější je duben (nebo červenec) 2019.