V CENĚ JE PRO STÁLÉ KLIENTY ZAHRNUTO:

 • rež. materiál - šanony, desky, kancelářský papír, tisk sestav, třídění, lepení
 • vedení peněžního deníku, vedení knih faktur
 • komplexní zpracování účetních dokladů, zaúčtování dokladů
 • zpracování výpisů z banky
 • vedení pokladny, rozvahových a výsledkových účtů, hlavní knihy
 • zpracování přiznání k DPH, včetně záznamní povinnosti DPH přiznání, podání na FU
 • zpracování kontrolního hlášení k DPH - podání na FU
 • rozdělení na střediska, zakázky - dle požadavku klienta
 • elektronická komunikace s úřady
 • elektronické podávání daňových přiznání na FÚ
 • hlášení pro Český statistický úřad. apod
 • zpracování silniční daně - bez ohledu na počet automobilů
 • základní účetní a daň. poradenství ,
 • vystavení bankovních příkazů týkajících se daní
 • rež.výdaje a náklady
 • příprava a účast na kontrolách státní správy
 • vypracování interních směrnic
 • komunikace s úřady, další administrativa
 • založení a kontrola daňové informační schránky (DIS) 

A1.

Paušální  sazba za měsíc

již od 3.000,-- Kč

(50 úč. položek v ceně)

 

Cena individuální při více jak 500 dokladech.

 

A2.

 

Za položku, řádek v účetním deníku

Položka bankovního výpisu

20 až 25 Kč dle rozsahu agendy

7,-- Kč

 

 

POZDNÍ DODÁNÍ DOKLADŮ MIMO SMLUVNÍ TERMÍN NEBO DOHODU + 20% expresní zhotovení

 

Za doklady, položky považujeme :

 • Faktury vydané,  Faktury přijaté, Interní doklady, Mzdy
 • Pokladní doklady příjmové a výdajové
 • Bankovní výpisy (dle počtu pohybů na straně) popř. položky na bankovním výpise
 • za položku je považován řádek účetního deníku