Pokud nebude dlužná částka uhrazena v daném splatném termínu, budou veškeré práce pro tohoto klienta přerušeny, včetně zpracování daňových přiznání a to jak přiznání k dani z příjmů, tak přiznání k dani z přidané hodnoty.

***********************************

Všichni klienti, kteří dluží měsíční splátky, obdrží informaci o splatnosti těchto částek, s jejich vyčíslením a upozorněním na skutečnost, že mají zaplatit do daného termínu.

Pokud nebude dlužná částka uhrazena, budou veškeré práce pro tohoto klienta přerušeny, včetně zpracování daňových přiznání a to jak přiznání k dani z příjmů, tak přiznání k dani z přidané hodnoty.