Nabízíme:

 • Vedení účetnictví, vedení daňové evidence, zpracování daní, zpracování mezd, personalistika, účetní poradenství, zpracování DPH, zpracování kontr. hlášení, zpracování EET
 • Možnost vedení účetnictví on-line 
 • Výkazy závazné - jejich digitalizace - výkazy státním orgánům - zpracování účetních a daňových výstupů pro orgány státní správy.
 • Zastupování na úřadech na základě plné moci - správa sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny, finanční úřady, banky, atd.
 • Zpětná rekonstrukce účetnictví
 • Smluvní záruky a ceny
 • Zpracování účetnictví je zajištěno do 10 dnů od předání posledního účetního dokladu
 • Cenu služeb preferujeme upravit individuálně po dohodě s klientem.
 • V cenách účetnictví je zahrnuto vedení všech účetních knih a další evidence tak, jak je stanoveno v Zákoně o účetnictví § 13-16.
 • Máte-li zájem vědět jednotlivé ceny operací je ceník k dispozici na následujících stranách.
 • Spolupráce s firmou je smluvně zaručena včetně dohodnuté ceny s ohledem na náročnost.
 • Tato cena se může po tzv. zkušební době upravit
 • Zajištění elektronického spojení s úřady - založení DIS

Pro více informací nás kontaktujte na číslech  +420 608 333 326 v pracovní dny mezi 9:00 a 17:00, nebo přes náš kontaktní formulář