(Při souběžném vedení účetnictví klientů – sleva dle dohody)

Mzdová evid. Za 1 zaměstnance za měsíc   do 15 zam.        

250,-- Kč

Mzdová evid. Za 1 zaměstnance za měsíc   od 16 do 25  zam.      

200,-- Kč

 

Náhrady škody PU za 1 případ                                                            

200,-- Kč

Výpočet srážek na základě výkonu rozhodnutí                              

250,-- Kč

 

Dle podkladů klienta jsou zpracovány mzdy za uplynulý měsíc

 • výpočet nemocenských dávek zaměstnanců
 • vedení mzdových listů zaměstnanců klienta
 • vedení předepsané evidence pracovní neschopnosti zaměstnanců klienta
 • zpracování výkazů pro příslušnou správu sociálního zabezpečení
 • zpracování výkazů pro příslušnou zdravotní pojišťovnu
 • výpočet výše zákonného pojištění za zaměstnance klienta
 • provádění srážek z mezd dle exekučních příkazů
 • vyhotovení příkazů bance k provedení úhrad mezd a obvodů
 • vyhotovení potvrzení o zdanitelných příjmech zaměstnance
 • vyhotovení potvrzení o výdělku zaměstnance (pro banky, soudy, úřady práce, apod.)
 • evidence čerpání dovolené
 • výpočet povinného podílu v případě povinnosti zaměstnávat osoby se zdravotním omezením
 • zaúčtování mezd
 • zastupování klienta na kontrolách na příslušných institucích v souvislosti se zpracovávanou mzdovou agendou
 • předávání výkazů a hlášení na příslušných úřadech