Ve Sbírce zákonů vyšla před necelýma dvěma týdny novela zákona, která odstraňuje místní působnosti finančních a celních úřadů jako správců daně.

 

Nově se totiž zavádí celostátní územní působnosti finančních a celních úřadů pro účely provádění vyhledávací činnosti a kontrolních postupů (zejména postupu k odstranění pochybností a daňové kontroly).

 

Pro výkon vybrané působnosti tak budou v konkrétním případě příslušné všechny finanční, resp. celní úřady.

 

Nicméně platí, že ve vztahu k ostatním činnostem zůstává rozsah územní působnosti finančních a celních úřadů nezměněn. To se týká zejména kompetencí k vedení daňového řízení včetně stanovení daně, která se navrhovaným zákonem nemění.


Novinky se tak dotýkají následujících institutů daňového práva procesního:

•místní příslušnost správce daně (§ 13 daňového řádu),
•možnost správce daně provádět úkony mimo obvod své územní působnosti (§ 15 daňového řádu),
•možnost správce daně dokončit daňovou kontrolu po změně místní příslušnosti (§ 87 daňového řádu),
•sídlo daňového subjektu (zejména § 13 daňového řádu, příslušná ustanovení zvláštních daňových zákonů a v neposlední řadě § 136 nového občanského zákoníku),
•delegace (§ 18 daňového řádu),
•atrakce (§ 19 daňového řádu),
•dožádání (§ 17 daňového řádu),
•provádění vyhledávací činnosti správcem daně bez dožádání (§ 78 odst. 4 daňového řádu).


Změny by úřadům měly pomoci především u správy daně z přidané hodnoty, kde je stávající místní příslušnost výrazným limitem pro daňovou kontrolu.