Seznam daní - leden 2020
09.01.
2020
spotřební daň
splatnost daně za listopad 2019 (mimo spotřební daň z lihu)

 

20.01.
2020
daň z přidané hodnoty
daňové přiznání a splatnost daně k MOSS

20.01.
2020
daň z příjmů
měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

24.01.
2020
spotřební daň
splatnost daně za listopad 2019 (pouze spotřební daň z lihu)

27.01.
2020
daň z hazardních her
daňové přiznání a splatnost daně za 4. čtvrtletí 2019

27.01.
2020
daň z přidané hodnoty
daňové přiznání a splatnost daně za 4. čtvrtletí a za prosinec 2019

27.01.
2020
daň z přidané hodnoty
souhrnné hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec 2019

27.01.
2020
daň z přidané hodnoty
kontrolní hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec 2019

27.01.
2020
energetické daně
daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za prosinec 2019

27.01.
2020
spotřební daň
daňové přiznání za prosinec 2019

27.01.
2020
spotřební daň
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za prosinec 2019 (pokud vznikl nárok)

31.01.
2020
biopaliva
hlášení dle § 19 odst. 8 zákona č. 201/2012 Sb.

31.01.
2020
daň silniční
daňové přiznání a daň za rok 2019

31.01.
2020
daň z nemovitých věcí
daňové přiznání (úplné) nebo dílčí daňové přiznání na rok 2020

31.01.
2020
daň z příjmů
odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za prosinec 2019

 

Seznam daní - únor 2020
10.02.
2020
spotřební daň
splatnost daně za prosinec 2019 (mimo spotřební daň z lihu)

 

17.02.
2020
daň z příjmů
učinit prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti na zdaňovací období 2020 a podat žádost o provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňové zvýhodnění za zdaňovací období 2019

17.02.
2020
daň z příjmů
podání žádosti o provedení ročního zúčtování správci daně

20.02.
2020
daň z příjmů
měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

24.02.
2020
spotřební daň
splatnost daně za prosinec 2019 (pouze spotřební daň z lihu)

25.02.
2020
daň z přidané hodnoty
daňové přiznání a splatnost daně za leden 2020

25.02.
2020
daň z přidané hodnoty
souhrnné hlášení za leden 2020

25.02.
2020
daň z přidané hodnoty
kontrolní hlášení za leden 2020

25.02.
2020
energetické daně
daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za leden 2020

25.02.
2020
spotřební daň
daňové přiznání za leden 2020

25.02.
2020
spotřební daň
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů, ostatních (technických) benzinů za leden 2020 (pokud vznikl nárok)

 

Seznam daní - březen 2020
02.03.
2020
daň z příjmů
odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za leden 2020

 

02.03.
2020
daň z příjmů
podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2019

11.03.
2020
spotřební daň
splatnost daně za leden 2020 (mimo spotřební daň z lihu)

16.03.
2020
daň z příjmů
čtvrtletní záloha na daň

20.03.
2020
daň z příjmů
měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

20.03.
2020
daň z příjmů
elektronické podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2019

25.03.
2020
daň z přidané hodnoty
daňové přiznání a splatnost daně za únor 2020

25.03.
2020
daň z přidané hodnoty
souhrnné hlášení za únor 2020

25.03.
2020
daň z přidané hodnoty
kontrolní hlášení za únor 2020

25.03.
2020
energetické daně
daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2020

25.03.
2020
spotřební daň
daňové přiznání za únor 2020

25.03.
2020
spotřební daň
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za únor 2020 (pokud vznikl nárok)

26.03.
2020
spotřební daň
splatnost daně za leden 2020 (pouze spotřební daň z lihu)

31.03.
2020
daň z příjmů
odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za únor 2020

 

Seznam daní - duben 2020
01.04.
2020
daň z příjmů
podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2019

 

01.04.
2020
daň z příjmů
podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2019, nemá-li poplatník povinný audit a přiznání zpracovává a předkládá sám

09.04.
2020
spotřební daň
splatnost daně za únor 2020 (mimo spotřební daň z lihu)

15.04.
2020
daň silniční
záloha na daň za 1. čtvrtletí 2020

20.04.
2020
daň z přidané hodnoty
daňové přiznání a splatnost daně k MOSS

20.04.
2020
daň z příjmů
měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

24.04.
2020
spotřební daň
splatnost daně za únor 2020 (pouze spotřební daň z lihu)

27.04.
2020
daň z hazardních her
daňové přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí 2020

27.04.
2020
daň z přidané hodnoty
daňové přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí a za březen 2020

27.04.
2020
daň z přidané hodnoty
souhrnné hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2020

27.04.
2020
daň z přidané hodnoty
kontrolní hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2020

27.04.
2020
energetické daně
daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za březen 2020

27.04.
2020
spotřební daň
daňové přiznání za březen 2020

27.04.
2020
spotřební daň
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za březen 2020 (pokud vznikl nárok)

30.04.
2020
daň z příjmů
odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen 2020

30.04.
2020
energetické daně
podání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv a splatnost související jistoty

 

Seznam daní - květen 2020
11.05.
2020
spotřební daň
splatnost daně za březen 2020 (mimo spotřební daň z lihu)

 

20.05.
2020
daň z příjmů
měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

25.05.
2020
daň z přidané hodnoty
daňové přiznání a splatnost daně za duben 2020

25.05.
2020
daň z přidané hodnoty
souhrnné hlášení za duben 2020

25.05.
2020
daň z přidané hodnoty
kontrolní hlášení za duben 2020

25.05.
2020
energetické daně
daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za duben 2020

25.05.
2020
spotřební daň
splatnost daně za březen 2020 (pouze spotřební daň z lihu)

25.05.
2020
spotřební daň
daňové přiznání za duben 2020

25.05.
2020
spotřební daň
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za duben 2020 (pokud vznikl nárok)

 

Seznam daní - červen 2020
01.06.
2020
daň z nemovitých věcí
splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 Kč včetně)

 

01.06.
2020
daň z nemovitých věcí
splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb)

01.06.
2020
daň z příjmů
odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2020

09.06.
2020
spotřební daň
splatnost daně za duben 2020 (mimo spotřební daň z lihu)

15.06.
2020
daň z příjmů
čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň

22.06.
2020
daň z příjmů
měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

24.06.
2020
spotřební daň
splatnost daně za duben 2020 (pouze spotřební daň z lihu)

25.06.
2020
daň z přidané hodnoty
daňové přiznání a splatnost daně za květen 2020

25.06.
2020
daň z přidané hodnoty
souhrnné hlášení za květen 2020

25.06.
2020
daň z přidané hodnoty
kontrolní hlášení za květen 2020

25.06.
2020
energetické daně
daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za květen 2020

25.06.
2020
spotřební daň
daňové přiznání za květen 2020

25.06.
2020
spotřební daň
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za květen 2020 (pokud vznikl nárok)

30.06.
2020
daň z příjmů
odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 2020

30.06.
2020
Oznámení CRS (GATCA)
podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů

30.06.
2020
oznámení FATCA
podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů