DAŇOVÝ KALENDÁŘ PRO ROK 2018

 


Leden

 

úterý 2. ledna
daň z příjmů
odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2017

 

úterý 9. ledna
spotřební daň
splatnost daně za listopad 2017 (mimo spotřební daň z lihu)

 

sobota 20. ledna
daň z přidané hodnoty
daňové přiznání a splatnost daně k MOSS

 

pondělí 22. ledna
daň z příjmů
měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

 

středa 24. ledna
spotřební daň
splatnost daně za listopad 2017 (pouze spotřební daň z lihu)

 

čtvrtek 25. ledna
daň z přidané hodnoty
daňové přiznání a daň za 4. čtvrtletí a za prosinec 2017
souhrnné hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec 2017
kontrolní hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec 2017
energetické daně
daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za prosinec 2017
spotřební daň
daňové přiznání za prosinec 2017
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za prosinec 2017 (pokud vznikl nárok)

 

středa 31. ledna
biopaliva
hlášení dle § 19 odst. 9 zákona č. 201/2012 Sb.
daň silniční
daňové přiznání a daň za rok 2017
daň z nemovitých věcí
daňové přiznání (úplné) nebo dílčí daňové přiznání na rok 2018
daň z příjmů
odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za prosinec 2017

 

Únor

 

pátek 9. února
spotřební daň
splatnost daně za prosinec 2017 (mimo spotřební daň z lihu)

 

čtvrtek 15. února
daň z příjmů
podpis prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti na zdaňovací období 2018 a podpis k provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňové zvýhodnění za zdaňovací období 2017
podání žádosti o provedení ročního zúčtování správci daně

 

úterý 20. února
daň z příjmů
měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

 

pondělí 26. února
daň z přidané hodnoty
daňové přiznání a splatnost daně za leden 2018
souhrnné hlášení za leden 2018
kontrolní hlášení za leden 2018
energetické daně
daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za leden 2018
spotřební daň
daňové přiznání za leden 2018
splatnost daně za prosinec 2017 (pouze spotřební daň z lihu)
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů, ostatních (technických) benzinů za leden 2018 (pokud vznikl nárok)

 

středa 28. února
daň z příjmů
odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za leden 2018

 

Březen

 

čtvrtek 1. března
daň z příjmů
podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2017
odvod z loterií a jiných podobných her
podání přiznání k odvodu z loterií a jiných podobných her a zaplacení odvodu za odvodové období 2017

 

pondělí 12. března
spotřební daň
splatnost daně za leden 2018 (mimo spotřební daň z lihu)

 

čtvrtek 15. března
daň z příjmů
čtvrtletní záloha na daň

 

úterý 20. března
daň z příjmů
měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
elektronické podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2017

 

pondělí 26. března

daň z přidané hodnoty

daňové přiznání a daň za únor 2018
souhrnné hlášení za únor 2018
kontrolní hlášení za únor 2018
energetické daně
daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2018
spotřební daň
daňové přiznání za únor 2018
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za únor 2018 (pokud vznikl nárok)

 

úterý 27. března
spotřební daň
splatnost daně za leden 2018 (pouze spotřební daň z lihu)

 

Duben

 

úterý 3. dubna
daň z příjmů
odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za únor 2018
podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2017
podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2017, nemá-li poplatník povinný audit a přiznání zpracovává a předkládá sám

 

pondělí 9. dubna
spotřební daň
splatnost daně za únor 2018 (mimo spotřební daň z lihu)
pondělí 16. dubna
daň silniční
záloha na daň za 1. čtvrtletí 2018

 

pátek 20. dubna
daň z přidané hodnoty
daňové přiznání a daň k MOSS
daň z příjmů
měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

 

úterý 24. dubna
spotřební daň
splatnost daně za únor 2018 (pouze spotřební daň z lihu)

 

středa 25. dubna
daň z hazardních her
daňové přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí 2018
daň z přidané hodnoty
daňové přiznání a daň za 1. čtvrtletí a za březen 2018
souhrnné hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2018
kontrolní hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2018
energetické daně
daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za březen 2018
spotřební daň
daňové přiznání za březen 2018
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za březen 2018 (pokud vznikl nárok)

 

pondělí 30. dubna

Podání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv a splatnost související jistoty.

daň z příjmů
odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen 2018

 

Květen

 

čtvrtek 10. května
spotřební daň
splatnost daně za březen 2018 (mimo spotřební daň z lihu)

 

pondělí 21. května
daň z příjmů
měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

 

pátek 25. května
daň z přidané hodnoty
daňové přiznání a daň za duben 2018
souhrnné hlášení za duben 2018
kontrolní hlášení za duben 2018
energetické daně
daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za duben 2018
spotřební daň
splatnost daně za březen 2018 (pouze spotřební daň z lihu)
daňové přiznání za duben 2018
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za duben 2018 (pokud vznikl nárok)

 

čtvrtek 31. května
daň z nemovitých věcí
splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 Kč včetně)
splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb)
daň z příjmů
odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2018

 

Červen

 

pondělí 11. června
spotřební daň
splatnost daně za duben 2018 (mimo spotřební daň z lihu)

 

pátek 15. června
daň z příjmů
čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň

 

středa 20. června
daň z příjmů
měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

 

pondělí 25. června
daň z přidané hodnoty
daňové přiznání a splatnost daně za květen 2018
souhrnné hlášení za květen 2018
kontrolní hlášení za květen 2018
energetické daně
daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za květen 2018
spotřební daň
splatnost daně za duben 2018 (pouze spotřební daň z lihu)
daňové přiznání za květen 2018
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za květen 2018 (pokud vznikl nárok)

 

Červenec

 

pondělí 2. července
daň z příjmů
odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 2018
podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2017, má-li poplatník povinný audit nebo mu přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce
oznámení CRS (GATCA)
podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů
oznámení FATCA
podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů

 

úterý 10. července
spotřební daň
splatnost daně za květen 2018 (mimo spotřební daň z lihu)

 

pondělí 16. července
daň silniční
záloha na daň za 2. čtvrtletí 2018

 

pátek 20. července
daň z přidané hodnoty
daňové přiznání a daň k MOSS
daň z příjmů
měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

 

středa 25. července
daň z hazardních her
daňové přiznání a splatnost daně za 2. čtvrtletí 2018
daň z přidané hodnoty
daňové přiznání a daň za 2. čtvrtletí a za červen 2018
souhrnné hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2018
kontrolní hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2018
energetické daně
daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červen 2018
spotřební daň
splatnost daně za květen 2018 (pouze spotřební daň z lihu)
daňové přiznání za červen 2018
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červen 2018 (pokud vznikl nárok)

 

pondělí 30. července

Podání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv a splatnost související jistoty.

 

úterý 31. července
daň z příjmů
odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červen 2018

 

Srpen

 

čtvrtek 9. srpna
spotřební daň
splatnost daně za červen 2018 (mimo spotřební daň z lihu)

 

pondělí 20. srpna
daň z příjmů
měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

 

pátek 24. srpna
spotřební daň
splatnost daně za červen 2018 (pouze spotřební daň z lihu)

 

pondělí 27. srpna
daň z přidané hodnoty
daňové přiznání a splatnost daně za červenec 2018
souhrnné hlášení za červenec 2018
kontrolní hlášení za červenec 2018
energetické daně
daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červenec 2018
spotřební daň
daňové přiznání za červenec 2018
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červenec 2018 (pokud vznikl nárok)

 

pátek 31. srpna
daň z nemovitých věcí
splatnost 1. splátky daně (poplatníci provozující zemědělskou výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5 000 Kč)
daň z příjmů
odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červenec 2018

 

Září

 

pondělí 10. září
spotřební daň
splatnost daně za červenec 2018 (mimo spotřební daň z lihu)

 

pondělí 17. září
daň z příjmů
čtvrtletní záloha na daň

 

středa 20. září
daň z příjmů
měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

 

úterý 25. září
daň z přidané hodnoty
daňové přiznání a splatnost daně za srpen 2018
souhrnné hlášení za srpen 2018
kontrolní hlášení za srpen 2018
energetické daně
daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za srpen 2018
spotřební daň
splatnost daně za červenec 2018 (pouze spotřební daň z lihu)
daňové přiznání za srpen 2018
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za srpen 2018 (pokud vznikl nárok)

 

neděle 30. září
daň z přidané hodnoty
žádost o vrácení DPH z EU dle § 82 zákona o DPH

 

Říjen

 

pondělí 1. října
daň z příjmů
odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za srpen 2018

 

středa 10. října
spotřební daň
splatnost daně za srpen 2018 (mimo spotřební daň z lihu)

 

úterý16. října
daň silniční
záloha na daň za 3. čtvrtletí 2018

 

sobota 20. října
daň z přidané hodnoty
daňové přiznání a splatnost daně k MOSS

 

pondělí 22. října
daň z příjmů
měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

 

čtvrtek 25. října
daň z hazardních her
daňové přiznání a splatnost daně za 3. čtvrtletí 2018
daň z přidané hodnoty
daňové přiznání a splatnost daně za 3. čtvrtletí a za září 2018
souhrnné hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2018
kontrolní hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2018
energetické daně
daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za září 2018
spotřební daň
splatnost daně za srpen 2018 (pouze spotřební daň z lihu)
daňové přiznání za září 2018
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za září 2018 (pokud vznikl nárok)

 

středa 31. října
daň z přidané hodnoty
poslední den lhůty pro podání přihlášky k registraci skupiny podle § 95a zákona o DPH, která chce být registrována od 1. ledna následujícího roku, nebo žádosti o zrušení nebo změnu skupinové registrace
daň z příjmů
odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za září 2018

 

Listopad

 

pátek 9. listopadu
spotřební daň
splatnost daně za září 2018 (mimo spotřební daň z lihu)

 

úterý 20. listopadu
daň z příjmů
měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

 

pondělí 26. listopadu

daň z přidané hodnoty
daňové přiznání a splatnost daně za říjen 2018
souhrnné hlášení za říjen 2018
kontrolní hlášení za říjen 2018
energetické daně
daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za říjen 2018
spotřební daň
splatnost daně za září 2018 (pouze spotřební daň z lihu)
daňové přiznání za říjen 2018
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za říjen 2018 (pokud vznikl nárok)

 

pátek 30. listopadu
daň z nemovitých věcí
splatnost 2. splátky daně (všichni poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč)
daň z příjmů
odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za říjen 2018

 

Prosinec

 

pondělí 10. prosince
spotřební daň
splatnost daně za říjen 2018 (mimo spotřební daň z lihu)

 

pondělí 17. prosince
daň silniční
záloha na daň za říjen a listopad 2018, popř. záloha ve výši nejméně 70 % roční daňové povinnosti, pokud je poplatníkem daně provozovatel vozidla se sníženou sazbou daně podle § 6 odst. 10 zákona o dani silniční
daň z příjmů
čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň

 

úterý 20. prosince
daň z příjmů
měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

 

čtvrtek 27. prosince
daň z přidané hodnoty
daňové přiznání a splatnost daně za listopad 2018
souhrnné hlášení za listopad 2018
kontrolní hlášení za listopad 2018
energetické daně
daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za listopad 2018
spotřební daň
splatnost daně za říjen 2018 (pouze spotřební daň z lihu)
daňové přiznání za listopad 2018
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za listopad 2018 (pokud vznikl nárok)

 

pondělí 31. prosince
daň z příjmů
odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2018