V CENĚ JE PRO STÁLÉ KLIENTY ZAHRNUTO:

 • rež. materiál - šanony, desky, kancelářský papír, tisk sestav, třídění, lepení
 • vedení peněžního deníku, knih faktur
 • komplexní zpracování účetních dokladů, zaúčtování dokladů
 • zpracování výpisů z banky
 • vedení pokladny
 • zpracování přiznání k DPH, včetně záznamní povinnosti DPH přiznání,
 • zpracování kontrolního hlášení k DPH
 • elektronická komunikace s úřady
 • elektronické podávání daňových přiznání na FÚ
 • hlášení pro Český statistický úřad. apod
 • zpracování silniční daně,
 • základní účetní a daň. poradenství ,
 • vystavení bankovních příkazů týkajících se daní
 • rež.výdaje a náklady
 • příprava a účast na kontrolách státní správy
 • vypracování interních směrnic
 • komunikace s úřady, další administrativa
 • založení a kontrola daňové informační schránky (DIS)

B1.

Paušální sazba za měsíc

již od 1.500,-- Kč

(30 řádků v ceně)

 


B2.

 

Za řádek v úč. deníku

Položka bankovního výpisu

16 až 20 Kč dle rozsahu agendy

7,-- Kč

 

POZDNÍ DODÁNÍ DOKLADŮ MIMO SMLUVNÍ TERMÍN NEBO DOHODU - +20% expresní zhotovení


Za doklady považujeme :

 • Faktury vydané,  Faktury přijaté, Interní doklady, Mzdy
 • Pokladní doklady příjmové a výdajové
 • Bankovní výpisy - položky na bankovním výpisu
 • za položku je považován řádek peněžního deníku