Orientační ceník pro rok 2020

 

Jsme plátci DPH. Ceny jsou uvedeny bez DPH. Každý klient má jiné požadavky a my se podřizujeme jeho potřebám, a proto si zaslouží osobitý přístup.

 

Nebudeme Vás lákat na "nejnižší ceny", protože vedení účetnictví nespočívá jen v tom, že se uspořádají a do počítače naťukají nasbírané paragony. 

 

Nabízíme vám účetní služby za cenu, která bude z pohledu kvality a času pro vás více než přijatelná a tím pádem budete mít více času na rozvoj svého podnikání.

 

Pro zájemce nabízíme vedení účetnictví online - informace na požádání

 

        Cenu služeb preferujeme upravit individuálně po dohodě s klientem, podle celkové náročnosti a dalších požadavků - pro každého klienta zvlášť.

 

        Obraťte se na nás a po upřesnění rozsahu služeb Vám obratem připravíme kalkulaci ceny, která je včetně vedení všech účetních knih a další evidence, jak je stanoveno v Zákoně o účetnictví a je bez dalších skrytých nákladů.

         Zpracování dokladů je zajištěno do 10 dnů od předání posledního účetního dokladu. Z tohoto důvodu požadujeme od klientů dodržovat stanovený termín předání dokladů.

     Našim klientům zajišťujeme elektronické komunikace s úřady. Elektronické podávání daňových přiznání na FÚ, přehledů na SZ a ZP, aj. 

        Pro naše klienty zřizujeme daňové informační schránky (dále jen DIS), které poskytují informace z osobních daňových účtů a veřejné části elektronických spisů vedených Finanční správou ČR pro autorizované uživatele.

        Jako nadstandardní bezplatná služba pro klienty je také zasílání e-mailových zpravodajů, upozornění důležitých plateb, info týkající se Vašeho podnikání.